ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การผ่อนผันเก็บค่าลิขสิทธิ์์เพลงแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  รายละเอียด :

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ได้ผ่อนผันการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้เริ่มผ่อนผันตั้งแต่ 1 มกราคม 62 - 31 ธันวาคม 62 เท่านั้น

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการในพื้นที่เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

                           2.ผู้ประกอบการต้องได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น   หากเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้แจ้งบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของเพลงนั้นๆ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน