ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขอความร่วมมือบุคคลภายนอกตอบแบบประเมิน ITA 2563
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคอกช้างขอความร่วมมือบุคคลภายนอก (ตามรายชื่อที่แนบมา) ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAS) ประจำปี 2563 โดยขอให้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ทั้งนี้การตอบแบบประเมินดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปช ข้อมูลของท่านจึงถูกเก็บเป็นความลับ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน