ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศ ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล เข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน