ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคอกช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ธนาคาร

โดยให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีผ่านระบบ QR code และ Barcode 

ทั้งนี่จะเริ่มให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 220 คน