ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคอกช้าง ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก ผู้ที่เคยติดต่องานหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ของเทศาลฯ   

(รายชื่อปรากฎตามเอกสารเเนบท้าย) ในการตอบแบบประเมิน ผ่านช่องทางตามลิ้งที่ปรากฎหรือสแกน QR code

โดยผลการประเมินของแต่ละบุคคล จะเป็นความลับ 

ทั้งนี้กรุณาตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  จักขอบคุณยิ่ง

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน