ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคอกช้าง ขอประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน