ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคอกช้างเปิดใช้บริการ BAAC Corperate Banking ในการรับเงิน-จ่ายเงินออนไลน์
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคอกช้างได้เปฺิดใช้บริการ BAAC Corparate Banking กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ในการรับเงิน-จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยลดการจ่ายเช็ค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับเช็ค ณ สำนักงานเทศบาลฯ อีกต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน