ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
17 ส.ค. 2561
92 คำสั่ง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 ก.ค. 2561
93 การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 พ.ค. 2561
94 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคอกช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 พ.ค. 2561
95 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 เม.ย. 2561
96 ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
29 ธ.ค. 2560
97 การมอบอำนาจการตัดสินใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 ธ.ค. 2560
98 จดหมายข่าว ภาษี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ธ.ค. 2560
99 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
31 ต.ค. 2560
100 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23