ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ก.พ. 2559
112 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.พ. 2559
113 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
16 พ.ย. 2558
114 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานนักบริหารและสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
11 ส.ค. 2558
115 ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
28 พ.ย. 2557
116 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
10 พ.ย. 2557
117 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
10 พ.ย. 2557
118 รับสมัครบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
382
29 ต.ค. 2557
119 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
13 ต.ค. 2557
120 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
260
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23