ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
23 ธ.ค. 2564
12 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 ธ.ค. 2564
13 ประกาศ การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 ธ.ค. 2564
14 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบฯ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ธ.ค. 2564
15 เทศบาลตำบลคอกช้างเปิดใช้บริการ BAAC Corperate Banking ในการรับเงิน-จ่ายเงินออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 พ.ย. 2564
16 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
17 พ.ย. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลคอกช้าง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
08 พ.ย. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลคอกช้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 ต.ค. 2564
19 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2564
20 ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23