ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
01 มิ.ย. 2563
52 คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานร้องเรียน/ร้องทุข์/รับข้อเสนอเเนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
20 เม.ย. 2563
53 มาตรการการใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 มี.ค. 2563
54 รายงานผลคะเเนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITAS) ปีงบฯ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ก.พ. 2563
55 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
168
20 ม.ค. 2563
56 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
27 ธ.ค. 2562
57 ประกาศช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 ธ.ค. 2562
58 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 ธ.ค. 2562
59 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 ธ.ค. 2562
60 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
23 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23