ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกรายละเอียดรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
09 ม.ค. 2562
72 ช่องทางการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 ม.ค. 2562
73 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ม.ค. 2562
74 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ม.ค. 2562
75 ประกาศช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ธ.ค. 2561
76 การมอบอำนาจการตัดสินใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 ธ.ค. 2561
77 การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 พ.ย. 2561
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อผลิตภณฑ์จากท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 พ.ย. 2561
79 ขอความร่วมมือ บุคคล ร้านค้า หจก. และบริษัท ซึ่งเคยติดต่องานกับ ทต.คอกช้าง (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย) เข้าตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
15 พ.ย. 2561
80 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23