ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ข้อมูลสถิติการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 พ.ย. 2561
82 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ต.ค. 2561
83 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 ต.ค. 2561
84 ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 ต.ค. 2561
85 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 ต.ค. 2561
86 ประกาศ เทศบาลตำบลคอกช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานและลูกจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ต.ค. 2561
87 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาลตำบลคอกช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 ก.ย. 2561
88 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 ก.ย. 2561
89 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 ก.ย. 2561
90 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23